Зачекайте

Етапи конкурсу

У 2017 році Уряд розпочав ключовий етап комплексної реформи державного управління -  реформу міністерств, що передбачає створення нових структур – директоратів, завданням яких стане стратегічне планування та формування державної політики.

З метою оновлення державної служби з вересня цього року Уряд планує залучити в директорати фахівців з питань реформ – генеральних директорів та експертів.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Етапи конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, що віднесені до посад державної служби категорій “Б” і “В”, проводиться окремою конкурсною комісією у складі семи осіб, утвореною керівником державної служби.

До роботи конкурсної комісії обов’язково залучаються три експерти - з питань управління персоналом та у сфері політики відповідного державного органу.

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація конкурсного відбору.

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу розпочинаються наступні ЕТАПИ:

1. Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

Заявники можуть подавати документи особисто, поштою або онлайн через портал вакансій.

Зверніть увагу, що при створенні електронних документів, які подаються онлайн, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», має використовуватися електронний  цифровий підпис фізичної особи.

2. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам.

Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів для участі у конкурсі повідомляє кандидатів про результати перевірки документів.

3.Проведення тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією, а також визначення його результатів.

Тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:

  • тестування на абстрактне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного та абстрактного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку (приклад);
  • тестування на числове мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією (приклад);
  • тестування на вербальне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією (приклад).

Для оцінювання аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидат проходить тестування на абстрактне мислення, а також тестування на числове або вербальне мислення з урахуванням установлених вимог до професійної компетентності кандидата.

4.Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.

Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки професійних знань та завдань для перевірки професійних компетенцій.

5. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів.

Тест на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. 

Перелік тестових питань.

5. Проведення співбесіди та визначення її результатів.

До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

6. Підрахунок результатів конкурсу, визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата.

7. Оприлюднення результатів конкурсу.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

Детальніше про етапи конкурсу та оцінювання

Перелік експертів з питань управління персоналом, які будуть залучатись до роботи у конкурсних комісіях з відбору фахівців з питань реформ


На головну

Тестова експлуатація